[ad_1]

کمیته مشاغل کوچک و متوسط ​​وزارت تجارت ، صنعت و انرژی شورای ملی جلسه استماع پرسنل نامزد Kwon Chil-seung ، وزیر SME و شرکتهای نوپا را برگزار می کند.

در طول جلسه دادرسی ، انتظار می رود که برنامه میان مدت برای حمایت و تأیید صلاحیت متقاضیان صاحبان مشاغل کوچک و خوداشتغالی که به دلیل طولانی شدن حادثه تاج 19 متحمل خساراتی مانند کاهش فروش شده اند ، تبدیل شود مسئله.

همچنین در مورد موضوعات معلق مانند محتوای قانون فاجعه شدید که در ژانویه تصویب شد و تجدید نظر در قانون توسعه صنعت توزیع ، که انتظار می رود در ماه فوریه در شورای ملی موقت مورد بررسی قرار گیرد ، س Inال خواهد شد.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]