[ad_1]

وزارت تجارت ، صنعت و انرژی وزارت تجارت ، كمیته مشاغل كوچك و متوسط ​​امروز (چهارم) جلسه عمومی را برگزار كرد و گزارش پیشرفت در مورد استماع كاندید كون چی چی ، وزیر تجارت كوچك و متوسط ​​را تصویب كرد.

وزارت تجارت ، صنعت و نیرو نظر عملی واجد شرایطی را ارائه داد و گفت: “به طور كلی ، ما تشكر می كنیم كه در انجام وظایف خود به عنوان وزیر ، هم صلاحیت كلی داریم و هم كیفیت ها.”

با این حال ، وی تأیید کرد که این نامزد تحت عنوان انتخابات محلی 2010 منتقل شده است ، و اشاره کرد که هیچ یک از پنج سال گذشته را در بازار سنتی سپری نکرده است ، و پرسید ، “لطفا توجه ویژه ای به نگرانی های مختلف اعضا. “من کردم.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]