[ad_1]

رئیس جمهور مون جائه این نامه در انتصاب کیم جین واک ، اولین رئیس حمل و نقل عمومی در خانه آبی امروز (21) ساعت 11 صبح منصوب کرد.

پیش از این ، رئیس جمهور مون در حدود ساعت 9:10 صبح امروز انتصاب را تصویب کرد ، در حالی که کمیته قضایی شورای ملی گزارشی درباره پیشرفت دادرسی کارمندان علیه کیم تصویب کرد.

وزیر هوا ، کیم جین ووک قرار است عصر امروز رسماً دوره سه ساله خود را با یک مراسم افتتاحیه و یک نشان در مجتمع دولت گوآشون آغاز کند.

وزارت امور عمومی یک سازمان دولتی فاسد است که هم حق تحقیق و هم حق پیگرد قانونی و تحقیق درباره جرائم فساد توسط مقامات عالی رتبه دولتی و خانواده های آنها در سطح 3 یا بالاتر را دارد ، از جمله روسای جمهور سابق و فعلی و اعضای شورای ملی ، قاضی ارشد دیوان عالی کشور ، رئیس دادگاه قانون اساسی و نخست وزیر.

[ad_2]