[ad_1]

از آنجا که نظرسنجی ها و رسانه های زیادی وجود دارد ، نتایج نظرسنجی ها برای شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری دائماً در حال بیرون آمدن است. طبق نظرسنجی اخیر ، لی جی میونگ ، فرماندار گیونگی ، با افزایش شکاف در رده های بالا قرار دارد و رتبه بندی برای تصویب دادستان کل یونگ سوک یول و رهبر حزب دموکرات لی ناک یونگ در حال کاهش است. چرا این اتفاق افتاد؟ هرچه درجه تأیید فرماندار جائه میونگ لی افزایش یابد ، سیاستمداران دموکراتیک که در مکان ظاهر می شوند ، افزایش می یابند. تخمین زده می شود که نیروی گریز از مرکز ، که در وهله اول در تحقیقات جامعه شناسی قرار دارد ، مثر است.

※ می توانید برای اطلاعات بیشتر فیلم را بررسی کنید.

منبع ویدئو: جلسات خبری جو یونگ-جین

▶ [HOT 브리핑] جمع کن

(بخش رسانه های جدید SBS)

[ad_2]