[ad_1]

هیئت حسابرسی و بازرسی مناسب بودن برنامه پایه انرژی فعلی دولت و روشهای ایجاد برنامه های تأمین و تقاضای برق را بررسی می کند. با این وجود ، صداهایی در گذرنامه وجود دارد که به شدت انتقاد می کنند که تحت نظارت شورای حسابرسی و بازرسی نیستند و می گویند که آنها اعتبار سیاست پس از هسته ای را ارزیابی می کنند. وزیر سابق ریاست جمهوری لیم یونگ سئوک حتی مستقیماً شلیک کرد و گفت: “بوی کشیش کوانگ هون یون و دادستان کل یون سوک یول از چوی جه هیون می رسد.” یک وضعیت نادر وجود دارد که در آن حزب حاکم به کسانی که از رئیس جمهور مون جه این ، از دادستان کل یونگ سوک یول گرفته تا ممیز کل چوی جیه ، نشسته اند ، حمله می کند. من امروز در مورد آن صحبت کردم

※ می توانید برای اطلاعات بیشتر فیلم را بررسی کنید.

منبع ویدئو: جلسات خبری جو یونگ-جین

▶ [HOT 브리핑] جمع کن

(بخش رسانه های جدید SBS)

[ad_2]