[ad_1]

جلسات دادرسی کارمندان در مورد نامزد وزیر محیط زیست هان جئونگ آئه شنوایی نادر است. این به این دلیل است که قانونگذاران مخالف نیز از هان جئونگ آئه نامزد انتخاب و به عنوان مرد صحیح با یک رأی تعریف کردند و گفتند او زندگی خوبی دارد. با این حال ، اظهارنظرهایی نیز در مورد تمجید از نامزد هان جئونگ ای و انتقاد پنهانی از نامزد پارک بوم گی وجود داشت. این صحنه ای است که نشان می دهد شنیدن پرسنل Park Bum-gye در هفته آینده هرگز آسان نخواهد بود.

※ می توانید برای اطلاعات بیشتر فیلم را بررسی کنید.

منبع ویدیو: جلسه خبری جوی یونگ-جین

▶ [HOT 브리핑] جمع کن

(بخش رسانه های جدید SBS)

[ad_2]