[ad_1]

کمیسیون ملی حقوق بشر کره رسماً اعلام کرد که شهردار فقید پارک وون به زودی تا حدی به عنوان زیردستان آزار دهنده جنسی شناخته شد. گفته می شود که قربانی اکنون در حال بررسی راهی برای بازگشت به زندگی روزمره خود است. جمهوری دموکراتیک نام سون با تأخیر از قربانیانی که سمبل جنبش زنان بودند عذرخواهی کرد و به دلیل استفاده از اصطلاح بی سابقه به عنوان قربانی هنگام ظن اخیر شهردار فقید به خشونت جنسی ، مورد انتقاد قرار گرفت. چرا اینقدر طولانی شد؟ ما با پنل های توجیهی اخبار جو یونگ-جین ، نماینده صحبت کردیم. نام این-بزودی و اعلامیه NHRCK.

※ می توانید فیلم را برای جزئیات بررسی کنید.

منبع ویدیو: جلسه خبری جوی یونگ-جین

▶ [HOT 브리핑] جمع کن

(بخش رسانه های جدید SBS)

[ad_2]