[ad_1]

من داستان های زیادی می شنوم که نخست وزیر جئونگ شی گون تغییر کرده است. به او لقب “آقای لبخند” را نیز دادند زیرا ملایم و همیشه خندان بود ، اما پس از نخست وزیری از گفتگو با قانونگذاران مخالف دریغ نکرد. دیروز (چهارم) ما نبردهای قانونگذارانی را که به پرسشنامه دولت در زمینه سیاسی و نخست وزیر جئونگ سای گون آمدند و رفتند ، جمع کردیم. هونگ جون پیو ، نماینده کنگره ، که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری حزب کره آزاد ، سلف دولت مردم بود ، همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری بعدی جنگ عصبی عجیبی را در پیش گرفته است.

※ می توانید برای اطلاعات بیشتر فیلم را بررسی کنید.

منبع ویدیو: جلسات خبری جو یونگ-جین

▶ [HOT 브리핑] جمع کن

(بخش رسانه های جدید SBS)

[ad_2]