[ad_1]

آن چئول سو ، رهبر حزب شورای ملی ، گفت که وی هنگامی که با پیشنهاد مسابقه یک به یک منطقه 3 پیشنهاد شده توسط نماینده سابق Tae-seop Geum در ارتباط با اتحاد نامزدهای مخالف برای شهرداری اضافی سئول تماس می گیرد ، دیدار خواهد کرد انتخابات

نماینده آن اظهار داشت که مایل است توافق قانونگذاران را با اراده خود ارزیابی کند که نامزدهای مخالف باید برای پیروزی در انتخابات شهردار سئول متحد شوند و همه افراد باید احترام بگذارند و سهم مخالفان را افزایش دهند.

سپس نماینده آن تصمیم درگیر كردن مردم را به عنوان درخواست كناره گیری از حزب خلق رد كرد و این باعث كاهش سهم مخالفان شد.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]