[ad_1]

نماینده حزب مردم ، چئول سو آهن و نماینده سابق Tae-seop Geum در بعدازظهر چهارم در سالن شورای ملی دیدار می کنند تا بحث در مورد روش وحدت را آغاز کنند.

این اولین جلسه پس از آن است که آن پیشنهاد را به اصطلاح کاملاً پذیرفت “رقابت برای منطقه 3” نماینده سابق گوم.

دو طرف در مورد یک مرحله به مرحله توافق کردند که در آن برای اولین بار یک مسابقه یک بر یک در خارج از نیروهای مردمی برگزار شد و با بیرون آمدن نامزد قدرت مردم وحدت نهایی صورت گرفت.

انتظار می رود در جلسه امروز ، تعداد و روش مباحث مربوط به رقابت آینده و روش پرسش در چارچوبی گسترده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]