[ad_1]

با توجه به افزایش شدید تعداد افراد آلوده به ویروس کرونا (COVID-19) ، در مجموع 554 خیابان در 19 دسامبر در طی 18 مین ضد عفونی شدیدی از خیابانهای اصلی ، بلوارها و جاده های پایتخت توسط دستگاه اجرایی شهر ضد عفونی شدند. در باکو منتشر شده است

هدف این کار تأمین امنیت ساکنان ما در باکو است.

از شهروندان ما مجدداً خواسته می شود تا از قوانین قرنطینه برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا به شدت پیروی کنند.

Milli.Az[ad_2]