[ad_1]

برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ویروس (COVID-19) ، وزارت کشور به بازرسی های پیشگیرانه توسط افسران نظامی و پلیس ادامه می دهد.

وزارت کشور به APA گفت که در نتیجه کنترل و اقدامات پیشگیرانه در 8 ژانویه 2021 ، 2،258 وسیله نقلیه شناسایی شده و بدون اجازه صحیح برای عبور از ایست های بازرسی بازگشتند. تحریم های اداری برای 3،147 نفر که از قوانین قرنطینه کشور تخطی می کنند ، اعمال شد.

در همان زمان ، دادرسی کیفری علیه 12 بیمار فعال مبتلا به COVID-19 تحت Art آغاز شد. 139-1.1 (نقض رژیم ضد اپیدمی و قرنطینه) قانون مجازات ، که در مکان های عمومی بازداشت و به خانه بازگشتند. تحقیقات ادامه دارد.

ما از شهروندان می خواهیم اقدامات انزوای اعمال شده را درک کرده و قوانین رژیم قرنطینه را رعایت کنند.

Milli.Az[ad_2]