[ad_1]

نگاهی دقیق تر به شماره های امروز (پانزدهم) با خبرنگار SBS کره شمالی آن یونگ سیک ، خبرنگار SBS ، کیم دو گان و Onews خواهیم انداخت.

※ می توانید برای اطلاعات بیشتر فیلم را بررسی کنید.

(بخش رسانه های جدید SBS)

[ad_2]