[ad_1]

آتش سوزی در منطقه آبشرون رخ داد.

طبق وب سایت وزارت شرایط اضطراری ، موتور یک اتوبوس مسافربری دوو آتش گرفت.

بقیه اتوبوس در برابر آتش محافظت شده بود. آتش توسط سرویس های آتش نشانی خاموش شد.

Milli.Az[ad_2]