[ad_1]

[주영진의 뉴스브리핑]

وقتی مصاحبه را نقل می کنید ، نام برنامه’SBS است <주영진의 뉴스브리핑>لطفا مشخص کنید ‘. حق چاپ توسط SBS.

■ پخش: SBS <주영진의 뉴스브리핑> دوشنبه – جمعه (14: 00 ~ 16: 00)

■ پیشرفت: لنگر یانجین جو

■ مصاحبه: این تا یو ، دبیرکل سابق شورای ملی

——————————————–

سو The ظن به “نیروگاه هسته ای کره شمالی” ، حزب مخالف Jachungsu … نقطه اشتباه است

“لی ناک یون ، از چهار طرف بادگیر”

“یک نامزد ریاست جمهوری با روحیه مردم آن زمان بیرون خواهد آمد”

“یک Chul-su ، به اتحادیه ای احتیاج دارد که با عقل سلیم مطابقت نداشته باشد … متاسفم”

※ می توانید برای اطلاعات بیشتر فیلم را بررسی کنید.

(بخش رسانه های جدید SBS)

[ad_2]