[ad_1]

هشتمین کنگره حزب کارگر در کره شمالی روز گذشته (دوازدهم) بسته شد.

وزیر کار کیم جونگ اون هشتمین کنگره حزب را به پایان رساند و گفت تقویت بیشتر دفاع ملی باید یک کار مهم تلقی شود.

دبیر کل کیم با تأکید بر اینکه ما باید همه تلاش خود را برای توسعه قوی ترین نیروی نظامی انجام دهیم ، گفت: بازدارندگی از جنگ هسته ای باید بیشتر تقویت شود.

با انعکاس این روند قوی ، اعتماد به نفس در اقتصاد مورد تأکید قرار گرفت.

دبیر کل کیم گفت گرچه ساخت اقتصادی سوسیالیستی مهمترین وظیفه انقلابی است که باید در آن تمام قدرت متمرکز شود ، اما لازم است با افزایش قدرت ذهنی بر همه مشکلات غلبه کرد.

[ad_2]