[ad_1]

علاوه بر این ، کیم ته نوون ، رهبر حزب دموکرات خواستار عذرخواهی علنی از نیروهای مردمی کیم جونگ اون شد ، که در مورد “اقدام انتقال” در رابطه با اتهامات “ترویج ساخت نیروگاه هسته ای در کره شمالی” صحبت کرد.

کیم وون نای امروز (3) در جلسه شورای عالی گفت: “به مدت 100 روز ، مشخص شد که تحریک رئیس جمهور کیم جونگ اون به سرزمین مرگ نادرست است.” این اظهارات بدترین بی نظمی پرچم ملی در تاریخ قانون اساسی بود. ”

وی افزود: رئیس جمهور کیم مسئول مسئولیت های سیاسی و حقوقی است.

آقای وون نای کیم همچنین گفت ، “رئیس جمهور کیم مسئولیت ریاست حزب مخالف نوآوری را به عهده گرفت و سیاست سیاسی و همچنین نام حزب را تغییر داد.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]