[ad_1]

معاون نخست وزیر هنگ نام-کی امروز (سوم) در رابطه با مخالفت خود با اظهارات لی ناک یون ، نماینده حزب دموکرات ، برای آماده سازی هم برای انتخابات و هم برای حمایت از ملت گفت.

معاون نخست وزیر هنگ پس از خاتمه جلسه عمومی مجلس شورای ملی امروز با خبرنگاران دیدار و گفت: “آیا می توان در مورد موضوعی که نظر کمی متفاوت با دولت دارد (من نگران هستم) به عموم مردم پرداخت.”

معاون نخست وزیر هنگ با صدایی گریان و تا حدودی لرزان این موضوع را توضیح داد.

معاون نخست وزیر هنگ همچنین تأکید کرد ، “من به آنچه در شبکه های اجتماعی گفتم فکر کردم و سعی کردم آن را به روشی متواضعانه و مودبانه بیان کنم.”

وی همچنین گفت: دیروز این سخنرانی نماینده را شنیدم و در حالی كه در جمع بودم ، به نظر من سخنرانی دیروز ظریف ترین سخنرانی بود و محتوای سیاسی سخنرانی واقعی بود.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]