[ad_1]

علاوه بر این ، در روز اول مجمع ملی فوق العاده ، حزب دموکرات پیشنهاد پیگرد کیفری علیه استیضاح رئیس دادگاه عالی بوسان ، سونگ گون لیم را که در دادگستری نونگدان شرکت می کند ، داد.

برای اولین بار ، شورای ملی روند استیضاح علیه یک قاضی فعلی را پیشنهاد می کند.

نمایندگان ، از جمله نماینده لی تان هی ، و همچنین اکثر قانونگذاران ، از جمله گذرنامه جنایی ، به عنوان حامیان مالی ذکر شده اند.

پیش بینی می شود لایحه استیضاح فردا ساعت 2 بعدازظهر به جلسه عمومی گزارش شود و در روز چهارم در ساعت 14 رأی دهد.

اگر متغیرهای غیرمنتظره ای وجود نداشته باشد ، احتمال رویه استیضاح رایج است ، زیرا خود حامی مالی به بیشتر قانون گذاران ثبت شده که حد نصاب تصویب را دارند ، نزدیک می شود.

[ad_2]