[ad_1]

در میان پرونده های پاک شده توسط مقامات وزارت صنعت در رابطه با خاموش شدن نیروگاه هسته ای ولزونگ ، تأیید شد که طرحی برای ارتقا نیروگاه هسته ای کره شمالی نیز گنجانده شده است.

یک مقام رسمی از وزارت اتحادیه امروز (29) در مورد اینکه آیا دولت از ساخت نیروگاه های هسته ای در کره شمالی تشویق کرده است ، گفت: “از سال 2018 ، هیچ موردی از ساخت نیروگاه های هسته ای در کره شمالی به عنوان یک مورد وجود ندارد -پروژه همکاری کره ای. ”

با توجه به شکایت از سه کارمند وزارت صنعت ، که دادستانی آنها را متهم به حذف پرونده های مربوط به نیروگاه هسته ای می کند ، در میان 530 پرونده پاک شده ، 17 پرونده مربوط به کره شمالی و پرونده ای به نام “تقویت انرژی هسته ای” وجود دارد. در کره شمالی “آنها می گویند که چنین بود.

[ad_2]