[ad_1]

کمیته وزارت تجارت ، صنعت و انرژی وزارت تجارت ، صنعت و انرژی صبح روز چهارم جلسه عمومی را تشکیل داد و گزارش پیشرفت در مورد استماع نامزد نامزد کوون چیل سونگ ، وزیر SME را تصویب کرد.

در این گزارش ، وزارت تجارت ، صنعت و انرژی اظهار نظر كرد كه ارزیابی كرده است كه این وزارتخانه در انجام وظایف خود به عنوان وزیر از صلاحیت كلی و كیفیت برخوردار است.

با این حال ، وی با اشاره به اینکه این نامزد تحت عنوان انتخابات محلی 2010 منتقل شده است ، پرسید: “لطفاً به نگرانی های اعضای مختلف توجه ویژه ای داشته باشید.”

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]