[ad_1]

مشخص است که وزارت امور خارجه ، سفیر نیجریه لی یینگ را در دفتر دادستانی به اتهام استخدام متقلبانه کارمندان متهم کرد.

گزارش شده است که وزارت امور خارجه اخیراً دادستانی را به عدم رعایت مراحل مربوطه در روند استخدام کارمندان سفارت از طریق حسابرسی خود متهم کرده است.

این سو that ظن که سفیر لی ترجیحاً کارمند سفارت را در سال 2019 استخدام کرده است ، طی ممیزی سال گذشته مطرح شد.

این کارمند در سپتامبر سال گذشته به دلیل جنجال در مورد آزار و اذیت جنسی علیه یک کارمند محلی داوطلبانه استعفا داد.

[ad_2]