[ad_1]

جوان (جوان) ، رئیس دولت مردم ، امروز (سوم) در یک سخنرانی در جمع گروه های چانه زنی ، در یک سخنرانی در جمع گروه چانه زنی گفت که برای بازرگانان کوچک خوداشتغالی که از ولیعهدی خسارت دیده اند ، غرامت پیچیده و عادلانه لازم است. .

رئیس مجلس همچنین برای ایجاد حمایت سریع و عملی از قربانیان آسیب دیده ، ایجاد “شورای بین احزاب مخالف” را پیشنهاد کرد.

وی در مورد سو ظن در حمایت از نیروگاه هسته ای در کره شمالی ، ادعا می کند که درک اینکه وزارت صنعت یک بازرسی مستقل از نیروگاه هسته ای انجام داده است ، که برای خاموش شدن نیروگاه هسته ای بسیار مهم است ، دشوار است.

ژو نائه تأکید کرد ، علاوه بر این ، انتخابات نماینده در سئول و بوسان باید مرحله صدور حکم علیه رژیم باشد.

[ad_2]