[ad_1]

معاون نخست وزیر ، هونگ نامکی گفت: “امیدوارم مقامات مالی نیز به نقطه نظر ثبات مالی احترام بگذارند” ، در رابطه با درخواست گسترش امور مالی برای جبران خسارت ناشی از تاج 19.

معاون نخست وزیر هونگ گفت: “مالی برای تلاش برای غلبه بر مشکلات موجود در توانایی دولت برای غلبه بر مشکلات تلاش خواهد کرد” در مقابل نماینده حزب دموکرات کیم بیونگ ووک ، که خواستار گسترش امور مالی در شورای ملی شد پرسشنامه.

وی گفت: من در حال حاضر مسئول امور مالی هستم ، اما معتقدم كه امور مالی پس از بحران سال گذشته كرونا 19 می تواند نقش فعالی داشته باشد.

معاون نخست وزیر هنگ گفت: “با این حال ، از نظر مالی ، لطفاً موقعیتی را در نظر بگیرید که نمی توانید کمک کنید اما تعادل بودجه ، بدهی دولت یا ثبات مالی را با هم ببینید.”

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]