[ad_1]

نخست وزیر چون شی ژیون در مورد جهت اصلاح سیستم فاصله اجتماعی گفت: “ما به جای ارائه دستورالعمل های یک جانبه ، باید قوانین قرنطینه را با افرادی که مشمول اجرا و عمل هستند ، تنظیم کنیم.”

نخست وزیر چونگ صبح روز چهارم در جلسه ستاد مرکزی پاسخگویی و ایمنی در برابر حوادث در مجتمع دولت در سئول گفت: “اکنون چگونه فاصله اجتماعی را انجام دهیم ، نه اینکه چرا بر میزان مشارکت عمومی تأثیر می گذارد. ”

در نظرسنجی افکار عمومی اخیر ، نخست وزیر چونگ گفت که نظرات مثبت و منفی ارتباط نزدیکی با انصاف استانداردهای قرنطینه دارند و گفت که “به نظر می رسد بسته به روش عمل پذیرش آن دشوار باشد”.

نخست وزیر یونگ تماس گرفت: “لطفاً به سازماندهی مجدد سیستم از راه دور با ایده استقرار استاندارد قرنطینه جدید با مشاركت مردم ادامه دهید.” من این كار را كردم.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]