[ad_1]

نماینده حزب دموکرات به همراه لی ناک یون اعلام کرد که وی چهارمین صندوق کمک به بلایا را برای حمایت از خسارات تاج 19 آماده خواهد کرد.

لی در یک سخنرانی توسط یک نماینده سازمان پیمانکاری ، که در صبح روز 2 در شورای ملی برگزار شد ، لی گفت که او بودجه اضافی را برای پرداخت چهارم برای امداد رسانی در برابر حوادث ترتیب می دهد و در مورد حمایت شخصی از کل ملت بحث خواهد کرد.

وی همچنین اضافه کرد که با بررسی روند تاج زمان پرداخت همه یارانه های ملی را تعیین می کند.

در مورد سو susp ظن به نیروگاه هسته ای کره شمالی که اخیراً توسط حزب مخالف مطرح شده است ، وی به شدت از آن انتقاد کرد و آن را “ادعاهای دروغ غیرمسئولانه” و “بیایید جلوی هتک حرمت به افرادی که با عملیات قدیمی” باد شمال “زخمی شدند ، برویم.

[ad_2]