[ad_1]

بعلاوه ، ناك یون لی ، رئیس اجرایی حزب دموكرات برای بررسی وضعیت واردات و صادرات بندر و تشویق كارگران از بندر اینچئون نو بازدید كرد.

رئیس جمهور لی گفت که هر زمان اقتصاد با بحران روبرو است ، صادرات همیشه به غلبه بر بحران منجر شده است ، و این “حمایت از اقتصاد ما” است.

وی گفت: ما برای حمایت از صنعت جدید كه به عنوان بخش عمده صادرات در حال ظهور است ، به حمایت سیاسی نیاز داریم.

مدیر عامل شرکت لی تأکید کرد ، “صادرات سلامت بیولوژیکی ، وسایل نقلیه الکتریکی و وسایل نقلیه هیدروژنی به سرعت در حال رشد است” و تأکید کرد که “اقتصاد ما بخوبی تغییرات در طول زمان را نشان می دهد و از نظر تغییرات در اقلام صادراتی به میل خود در حال پیشرفت است.”

وی افزود: از آنجا که برای غلبه بر دو قطبی شدن تاج به درجاتی از رشد نیاز است ، صادرات باید فعال شود.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]