[ad_1]

[주영진의 뉴스브리핑]

وقتی مصاحبه را نقل می کنید ، نام برنامه’SBS است <주영진의 뉴스브리핑>لطفا مشخص کنید ‘. حق چاپ توسط SBS.

■ پخش: SBS <주영진의 뉴스브리핑> دوشنبه – جمعه (14: 00 ~ 16: 00)

■ پیشرفت: لنگر یانجین جو

■ مصاحبه: کیم بایونگ مین ، عضو نیروی مردمی ، و کیم مین هه ، منتقد

——————————————–

● عذرخواهی عمومی به زودی انجام می شود

مینها کیم / منتقد فعلی

“با عرض پوزش برای اواخر عذرخواهی … حزب دموکرات نیاز به تفکر کامل دارد

کیم بیونگ مین / کمیته ملی برای بزرگ شدن

“نم نم نباید زود متوقف شود … ما باید سعی کنیم از ظهور مجدد قدرت سیاسی جلوگیری کنیم.”

※ می توانید فیلم را برای جزئیات بررسی کنید.

(بخش رسانه های جدید SBS)

[ad_2]