[ad_1]

امروز (بیست و پنجم) کمیسیون قضایی قانونگذاری شورای ملی جلسه استماع کارکنان نامزد پارک بوم گی را برگزار کرد. توجه زیادی به جلسه استماع کارکنان پارک کاندیداها ، که برای سومین عضو شورای ملی و جانشین وزیر دادگستری چو می معرفی شده بود ، صورت گرفت. نامزد پارک به خاطر خنده در هنگام جلسات شنیدن و فریاد زدن در جلسات کمیته دائمی معروف بود به گونه ای که گویی او را “پوم پوم گای” می نامند. جام ویدیویی برای شبکه های اجتماعی به نظر می رسید.

[ad_2]