[ad_1]

نیروهای مردمی و حزب مردم فردا خواستار رسیدگی به پرونده های ایالتی مظنون به نیروگاه هسته ای کره شمالی هستند.

گزارش شده است که هر دو طرف با همدردی با لزوم تحقیق در امور ایالتی برای کشف سو susp ظن هایی در مورد ارتقاly مخفیانه دولت نیروگاه هسته ای کره شمالی توسط دولت ابراز داشته اند.

مشخص است که فردا صبح (3) رئیس بیمارستان بارها سو the ظن ارتقا plant نیروگاه هسته ای کره شمالی را مطرح کرد و به شدت بر تحقیق در سطح شورای ملی اصرار داشت.

با این حال ، چون حزب دموکرات از تحقیق در امور دولتی امتناع می ورزد ، بعید به نظر می رسد که موفق شود.

[ad_2]