[ad_1]

مراسم خداحافظی با هنرمند مردم طاهر صلاحوف.

به گزارش خبرگزاري APA ، به نقل از Milli.Az ، جسد وي را براي خداحافظي به گالري هنر در Icheri Sheher آوردند.

در این مراسم اعضای خانواده و نزدیکان هنرمند مردمی حضور داشتند.

لازم به ذکر است که طاهر صلاحوف در کوچه 1 افتخار به خاک سپرده خواهد شد. وی در تاریخ 21 مه در آلمان درگذشت و در آنجا تحت معالجه قرار گرفت.

Milli.Az[ad_2]