[ad_1]

ستاد مرکزی واکنش و ایمنی در برابر بلایا تصمیم گرفته است تا محدودیت زمانی بهره برداری از امکانات چند منظوره را تا 22 ساعت خارج از کلانشهر کاهش دهد.

با این حال ، از آنجا که بیش از 70 درصد از کل موارد تأیید شده در کلان شهرها متمرکز است ، آنها گفتند که حد فعلی تجارت را از 21:00 حفظ می کنند.

وی افزود: مقامات قرنطینه اقداماتی انجام داده اند مانند درد صاحبان مشاغل كوچك و افراد خود اشتغالی كه مدت زیادی به دلیل همكاری قرنطینه نتوانسته بودند به درستی كار كنند ، در سطحی دیگر قابل تحمل نیست.

[ad_2]