[ad_1]

قدرت مردم از گذرنامه انتقاد می کند ، که به شدت آژانس حسابرسی را برای کشف تریتیوم ، مواد رادیواکتیو در آبهای زیرزمینی نیروگاه هسته ای Wolseong در Gyeongju ، Gyeongsangbuk-do انتقاد می کند.

امروز (دوازدهم) در بیانیه ای اعضای کمیسیون پخش اطلاعات و ارتباطات علمی و فناوری شورای ملی شورای ملی ادعا کردند که “نماینده لی ناک یون و دیگر سیاستمداران حزب حاکم اخبار دروغ را منتشر می کردند”

همچنین این خبر غلط است که میزان تریتیوم کشف شده بیش از 18 برابر استاندارد است.

آنها “حزب حاکم را به عذرخواهی برای بهره برداری از نیروگاه هسته ای” فراخواندند و گفتند: “از آنجا که هیچ نوکلئید گاما یافت نشده است ، نشت تریتیوم وجود ندارد.”

[ad_2]