[ad_1]

قدرت مردم به دلیل پیگرد قانونی استیضاح دموکرات ها علیه قاضی “مشارکت قضایی نونگدان” به عنوان “استیضاح برای دولت” مورد انتقاد قرار گرفته است.

سخنگوی Bae Jun-Young در اظهار نظری گفت: “استیضاح قاضی که ماه آینده از دادگاه خارج می شود چه فایده ای دارد؟”

وی سپس گفت ، با استناد به ادعاهای فساد در آزمون ورودی دختر وزیر دادگستری سابق چو کوک ، سو susp ظن در دستکاری توان اقتصادی اقتصادی واحد 1 ولسئونگ و سو susp ظن به مداخله در انتخابات اولسان برای شهردار کاخ آبی ، گفت: “آنجا تعدادی از دادگاهها برای تعیین سرنوشت دولت است. قاضی که علیه منافع رژیم حکم صادر کرد. ” ما چاره ای نداریم جز اینکه شک کنیم آیا سعی در ایجاد بحرانی داریم که ممکن است استیضاح شود. ”

سخنگوی Bae گفت: “حزب مستکبر حاکم در تلاش است دادگستری را در دست خود نگه دارد.”

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]