[ad_1]

قدرت مردم جو هو یانگ ، همراه با حزب دموکرات و 161 قانونگذار گذرنامه ، استیضاح رئیس دادگاه عالی بوسان Im Seong-gun را آغاز کردند. “گفت.

نماینده زو در جلسه مجمع عمومی که امروز (چهارم) بعد از ظهر قبل از شروع جلسه عمومی برگزار شد ، گفت.

قدرت مردم گوش دادن به توالت های شخصی خود در روند اخراج بود ، اما شورای ملی نامه ای از وکیل قاضی لیم دریافت کرد و آن را در اختیار قانون گذاران قرار داد که روند کار خود تمام نشده است.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]