[ad_1]

نیروهای مردمی و سازمان جوانان حزب خلق با هم متحد شده اند تا اتحاد حقوق مخالفان را برای انتخابات میان دوره ای شهردار سئول تحت فشار قرار دهند.

قدرت مردم کمیسیون مرکزی جوانان و کمیسیون ملی جوانان شورای ملی در موضعی مشترک اظهار داشتند: “پیروزی در یک ساختار سه جانبه دشوار است.”

آنها گفتند: “ما دیگر نباید امید شکنجه انسان باشیم.”

وی گفت: “من به جرأت پیام های هشدار دهنده ای را برای نامزدهایی که در حملات شخصی بیش از حد درگیر شده اند یا از آن عبور کرده اند ، ارسال خواهم کرد.”

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]