[ad_1]

غذاهای تخمیر شده از بروز بیماری های قلبی عروقی جلوگیری می کنند.

Milli.Az روندمتخصصان در نتیجه پیگیری 8 هفته ای 21 بیمار با قند خون بالا به این نتیجه رسیدند.

خاطرنشان می شود که در این دوره ، از غذاهای کره ای به بیماران کیمچی (اسید اسیدی همراه با ادویه های تلخ) داده می شد. برخی از بیماران کیمچی را تازه دریافت می کنند ، برخی دیگر تخمیر می شوند.

مشخص شد که در بیمارانی که غذاهای تخمیری مصرف کرده اند مقاومت به انسولین ، فشار خون و وزن بدن کاهش یافته است.

بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ است.

Milli.Az[ad_2]