•  چگونه می توان بر اضطراب شب عروسی غلبه کرد؟

ارتباط بین همسران و تفاهم بین آنها کلید اصلی رهایی از حالت اضطرابی است که ممکن است همسران را در شب عروسی تحت تاثیر قرار دهد.

  •  آیا مراجعه به متخصص زنان قبل از شب عروسی خوب است ؟

بله، البته مراجعه به پزشک یکی از کارهای مهمی است که باید قبل از شب عروسی انجام شود تا معاینه کلی بدن انجام شود تا از عدم وجود عفونت در واژن یا مشکلی که باعث درد و درد شود اطمینان حاصل شود. احتقان در هنگام مقاربت

  • آیا هدف اصلی شب عروسی از بین بردن گل پرده بکارت است ؟

خیر، البته همانطور که برخی معتقدند در شب اول عروسی لزومی به آمیزش نیست، گاهی اوقات ترجیح داده می شود که موضوع پس از چند روز به تعویق بیفتد تا نوعی صمیمیت و اطمینان از سوی همسران ایجاد شود و به دست آید. رهایی از استرس و اضطراب

 

منبع :

عکس انجام شب زفاف {نکات کلیدی شب اول✔️}