[ad_1]

در جریان این رویداد که توسط اداره پلیس منطقه اوگوز برگزار شد ، مشخص شد که چایخانه واقع در روستای کریملی در این منطقه ، مخفیانه بر خلاف رژیم قرنطینه ویژه عمل می کند.

به گفته گروه منطقه ای “شکی” از خدمات مطبوعاتی وزارت کشور ، در بازرسی از تاسیسات مشخص شد که مشتریان و روستایی عمران هاشیموف ، که چایخانه را اداره می کرد ، قوانین رژیم سختگیرانه قرنطینه را نقض می کردند.

آنها طبق ماده 211 قانون جرائم اداری جریمه شدند.

Milli.Az[ad_2]