[ad_1]

احزاب حاکم و مخالف توافق کردند که مجمع ملی فوق العاده ای را در فوریه از اول ماه آینده برگزار کنند.

علاوه بر این ، رهبر حزب دموکرات کیم یونگ جین و معاون مردم کیم سونگ وون اعلام کردند که آنها در مورد یک برنامه دقیق برای شورای فوق العاده ملی توافق کرده اند ، از جمله مراسم افتتاحیه اول ماه آینده و سخنرانی های سازمان های قرارداد دوم و سوم

مسائل دولت در چهارم ، پنجم و هشتم ماه آینده برگزار می شود.

چهارم مربوط به سیاست ، دیپلماسی ، وحدت و امنیت ، پنجم مربوط به اقتصاد و هشتم مربوط به آموزش ، جامعه و فرهنگ است.

[ad_2]