[ad_1]

در اولین روز سال جدید ، 371504 کودک متولد شدند. این بیانیه از سوی سازمان ملل در توئیتر منتشر شد.

براساس این گزارش ، در سال 2021 اولین فرزند در جمهوری فیجی متولد شد.

در این بیانیه آمده است: “انتظار می رود 140 میلیون کودک در سال 2021 به دنیا بیایند. متوسط ​​امید به زندگی آنها 84 سال خواهد بود.”

Milli.Az[ad_2]