[ad_1]

رسانه های تبلیغاتی خارجی کره شمالی به طور غیر مستقیم سه ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از انتخاب بایدن رئیس جمهور آمریکا خبر دادند.

رسانه های تبلیغاتی خارجی کره شمالی ، Chosun Today ، به نقل از رسانه های اینترنتی کره جنوبی “پیگیری ناخواسته” بیست و سوم و معرفی اشغال پایتخت آمریکا. بایدن برنده تایید شد.

این اولین باری است که رسانه های کره شمالی از انتخابات ریاست جمهوری بایدن از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر گذشته نام می برند.

با این حال ، رسانه های تبلیغاتی خارجی مانند Today’s Chosun توسط کره شمالی دیده نمی شوند ، بنابراین واقعیت تغییر رئیس جمهور آمریکا هنوز به طور رسمی به کره شمالی اعلام نشده است.

رسانه های داخلی مانند نودونگ شینمون که کره شمالی می توانند آنها را ببینند ، در مورد تغییر پست ریاست جمهوری در ایالات متحده سکوت می کنند.

(عکس = گتی ایماژ کره)

[ad_2]