[ad_1]

▲ نامزد اوی یونگ یونگ-وزیر امور خارجه هوانگی-وزیر فرهنگ و ورزش Kwon Chil-seung

در تاریخ 22 ، رئیس جمهور مون جائه این درخواست شنیدن کارکنان سه نامزد ، از جمله وزیر امور خارجه یونگ یو-یونگ را تأیید کرد.

سخنگوی کاخ آبی ، کانگ مین سئوک گفت: “رئیس جمهور مون درخواست جلسات کارکنان امروز بعد از ظهر را برای نامزدهای وزارت خارجه ایو یونگ ایو یونگ ، کاندیدای هوانگ هی برای وزیر فرهنگ ، ورزش و گردشگری و نامزد وزیر کوچک تصویب کرد. و شرکتهای با خطر متوسط ​​Kwon Chi-seung و آنها را حدود ساعت 16:00 به شورای ملی تحویل داد. ”

شورای ملی باید جلسه استماع کارکنان را ظرف 20 روز از تاریخ ارائه درخواست به پایان برساند.

(عکس = با مجوز از خانه آبی ، اخبار Yonhap)

[ad_2]