[ad_1]

رئیس جمهور مون جائه این ، انتصاب وزیر دادگستری پارک بوم گی را تأیید کرده است.

کانگ مین سوک سخنگوی خانه آبی گفت: “رئیس جمهور مون امروز حدود ساعت 5:30 عصر انتصاب وزیر پارک را تصویب کرد.”

پیش از این ، کمیته قضایی قانونگذاری شورای ملی امروز جلسه عمومی را تشکیل داد و گزارشی از پیشرفت نامزدهای نامزد پارک را تصویب کرد.

هیچ یک از اعضای قدرت مردم در جلسه عمومی حضور نداشت.

[ad_2]