[ad_1]

رئیس جمهور مون جائه این ، انتصاب وزیر محیط زیست هان هان هه هان را در بعد از ظهر 21st تصویب کرد.

دوره وزیر خان از فردا آغاز می شود

پیش از این ، کمیته کار در محیط زیست شورای ملی روز گذشته بعد از ظهر روز گذشته گزارشی را برای جلسه استماع با نظر “واجد شرایط” ، در روز استماع وزیر کارکنان خان ، تصویب کرد.

در دولت مون جائه این ، هر دو طرف و طرفین گزارش جلسه را برای سومین بار توسط وزیر پیشین کشاورزی ، غذا و روستایی کیم یانگ راک و سئو ووک ، وزیر دفاع ملی تصویب کردند.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]