[ad_1]

رئیس جمهور مون جه این در تاریخ 25 ام ، گزارش تجارت را از وزارت بهداشت و رفاه ، وزارت غذا و دارو و مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های کره دریافت کرد.

انتظار می رود رئیس جمهور مون گزارش هایی در مورد پاسخ ولیعهد از جانب وزیر رفاه کوون دیوک چول ، وزیر غذا و دارو کیم کانگ لیپ و رئیس جمهور یون کینگ یونگ از اداره بیماری دریافت کند.

همراه با این ، روند آینده همه گیری سوم ، که از اواخر سال گذشته ادامه دارد ، و برنامه های اصلاح مرحله فاصله اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]