[ad_1]

در پایگاه نظامی ایالات متحده در یونگسان ، دو افسر دیگر USFK به عنوان تاج تأیید شدند 19.

USFK در روز یازدهم گفت که یک افسر آمریکایی که در پایگاه نظامی ایالات متحده در یونگسان کار می کند و یک کره ای که راننده تاکسی نظامی آمریکایی است در روز یازدهم تست مثبت دریافت کردند.

هر دو بیمار تأیید شده در سئول زندگی می کنند ، یک مقام آمریکایی در روز 8 از پایگاه نظامی ایالات متحده در یونگسان بازدید کرد و یک راننده تاکسی کره ای در روز دهم از پایگاه نظامی ایالات متحده بازدید کرد.

تاکنون ، 7 مورد تأیید شده در پایگاه نظامی ایالات متحده در یونگسان وجود داشته است ، از جمله سه عضو خانواده یک نظامی دیگر آمریکایی ، پس از تأیید یک عضو ارتش ایالات متحده برای Corona 19 در تاریخ 5.

تعداد تجمعی موارد تاج مورد تأیید مربوط به USFK19 به 583 افزایش یافت.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]