[ad_1]

زمانی که معاون نخست وزیر ، هونگ نامکی مخالفت خود را با “یارانه های ملی در برابر فاجعه” اعلام کرد ، قدرت مردم تقسیم گذرنامه را برای یارانه ها افزایش داد.

سخنگوی کیم اون-او در اظهار نظری گفت: “قبل از اینکه دولت و حزب حاکم در معرض دید عموم قرار بگیرند ، لطفاً ابتدا موقعیت را مرتب کنید و خانه را ترتیب دهید.”

وی گفت: “درگیری خشونت آمیز در رژیم نباید بازیابی شود.”

ذکر شد که معاون نخست وزیر هنگ حتی در اولین بحث یارانه فاجعه با پرداخت همه شهروندان مخالف است.

سخنگوی کیم از 40،000 نفری که کمک هزینه دوم دریافت نکردند انتقاد کرد و جلسه سوم اکنون پرداخت می شود.

معاون نخست وزیر هونگ امروز با حضور در KBS در روز یکشنبه تشخیص داد و گفت: “بحث درباره یارانه چهارم خیلی زود است” و گفت که حمایت از قربانیان در رابطه با پرداخت همه مردم مطلوب است.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]