[ad_1]

به عنوان بخشی از اقدامات مبارزه با نوع جدیدی از عفونت ویروس کرونا (COVID-19) در ترکیه ، “در خانه بمان!” ، که در ساعت 21:00 به وقت محلی در 31 دسامبر سال گذشته آغاز شد. این رژیم در ساعت 5:00 روز 4 ژانویه سال جاری پایان یافت.

Milli.Az AZERTACاقدامات مختلف جنایی علیه 51152 نفر به دلیل نقض قوانین محدودیت 80 ساعته انجام شد.

مطابق با قوانین محدود کننده از پنج روز اول هفته ، از ساعت 21:00 امروز تا 05:00 در تاریخ 5 ژانویه ، رژیم کوتاه مدت “در خانه بمان!” معتبر خواهد بود. در روز جمعه ، محدودیت 56 ساعته دوباره اعمال می شود.

Milli.Az[ad_2]