[ad_1]

نماینده جو جونگ-هونگ جو ، که در انتخابات شهردار سئول شرکت می کند ، قول داده است که یک سیستم هفتگی چهار روزه شخصی را معرفی کند.

امروز (پنجم) مصاحبه ، کنگره چو اعلام کرد که از پشتیبانی کامل ، مانند مشاوره شخصی و پروژه های بهبود فرهنگ سازمانی ، از شرکت هایی که با معرفی یک سیستم چهار روزه در هفته مشاغل اضافی ایجاد می کنند ، پشتیبانی خواهد کرد.

نماینده چو گفت: “چهار روز در هفته می تواند بهره وری و کیفیت زندگی را همزمان افزایش دهد.”

وی تأكید كرد ، “حال ، سئول باید محلی باشد كه زمان كار و استراحت را فراهم كند.”

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]